Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

*ၿမိတ္ခ႐ိုင္အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (အလုပ္သမား႐ံုးမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41917

*ၿမိတ္ခ႐ိုင္အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန (အလုပ္သမား႐ံုးမ်ား)

ျမတ္ရာဇာလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41072