Add your listing here

Results 71 - 80 of 361

ခင္မာေဆြ (ေဒါက္တာ) (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၀၊ (၂၉)လမ္း၊ ၇၄လမ္း ေထာင့္၊ စိတၱရမဟီရပ္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4072102, 09-2001961

ခင္စန္းေဌး (ေဒၚ) (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

ေဇာ္ကေလးလမ္းသြယ္(၂)၊ ေဇာ္ကေလးလမ္း ေထာင့္၊ ေက်ာက္ေမာ္ရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-23071

ေၾကးမံု (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

လက္ဝဲသုႏၵရလမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း၊ ေညာင္ပင္ရပ္ကြက္၊

ဗန္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-33110990, 09-444010690

က်န္းမာရိပ္မြန္ (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

ရိပ္သာလမ္း၊ တပ္မလမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-455820977, 09-455820988, 09-455820959

ေက်ာ္ (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၊ ဦးဘခ်ိဳလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250821618, 09-960409222

ကၽြမ္းက်င္သူ (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၅၆၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2022736, 09-5159010

လမင္းစံ (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

ေတာင္တြင္းႀကီး-ျပည္လမ္း၊ ေတာင္ျပင္(၂)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္တြင္းႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-766509130

လမင္းစႏၵာ (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၆၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေခ်ာင္းဆံုအေနာက္ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းဆံု၊မြန္ျပည္နယ္

လင္း (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၉၅၊ ေဆးရံုလမ္း၊ ေရႊစာရံဘုရား အနီး၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊

သထံု၊မြန္ျပည္နယ္

09-255820068

လင္း (ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၈၊ ဗဟိုေဈးလမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊

ကြမ္းျခံကုန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-448032248, 09-421045051