Add your listing here

Results 1 - 10 of 30

AAA (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၂၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ျမ၀တီဘဏ္ အေရွ႕၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-780607320

ေအာင္သင္း (ဦး) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၊ ၿမိဳ႕သစ္ေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49871017

ေအးေအးခ်ိဳ (မ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၃၄၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250616088

ေအးေအးမူ (ေဒၚ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၅၊ ေနာက္လယ္(၁)လမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8762124

အိမ္ရွင္မ (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၈/၉/၁၀/၁၁/၁၂၊ ၿမိဳ႕သစ္ေဈးလမ္း၊ အ-လ-က ေက်ာင္းဆိုင္ခန္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49873495, 09-697128889, 09-890626660

ေက်ာ္စိုး (ကို) + အင္မီ (မ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(၃၃)၊ အခန္း ၁၂/၁၃၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42448, 09-5640448, 09-41004866

လြင္ (ေဒၚ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၂၁ မွ ၂၃၊ ဦးနီတိုးေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250771947

မိသားစု (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450912779

ေစာသန္း (ဦး) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

သုခ(၅)လမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422198196

ေစာရီ (ေဒၚ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-264267324