Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ဘသိန္း (ဦး) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဒ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-46530, 09-49650165

ခင္သန္းဝင္း (ေဒၚ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဓ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-49650165

ဝါဝါသန္း (မ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဓ)-႐ံု၊ အခန္း ၆/၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-263938429

ေဇာ္ေမာင္ (ဦး) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဓ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-250459265

ေဇာ္မ်ိဳးထြန္း (ကို) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(ဓ)-႐ံု၊ အခန္း ၂/၃/၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-251139977, 09-30942666

ေအးေအးသန္း (မ) (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၉၊ ၄ျဖတ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အေရွ႕၊ ျမစ္နားတန္းရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-46572, 09-8510372

စန္းစန္းဝင္း (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၊ ၃ျဖတ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အေရွ႕၊ သန္ပန္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-46060, 09-421750495