Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

မဟာမိတ္ (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၂၅၊ ေျမညီထပ္၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49203065, 09-49251957, 09-250382136

တိုင္းေက်ာ္ (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၆/၇၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250099891, 09-799788494

ေက်ာ္စတား (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ပ/၄၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-500098

ေရႊလပ္ကီး (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၂၂၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420743310

ေငြနန္းေတာ္ (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၉၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-798211132

သီရိေအာင္ (မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ အိုအက္(စ္)/၁၂၊ ရာဇသဂၤဟလမ္း၊ ဥတၱရသီရိအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-417469