ကိုဆန္းလြင္+မေမာ္

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၁/၃၆၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗ်ာဒိတ္ပန္းေဆးကုခန္း အေရွ႕၊ဘားအံ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-794795955, 09-255838990, 058-21799

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ အေသးစားစက္အပိုပစၥည္းမ်ားရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Share This Page