ဇြဲသံလြင္

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ဘားအံ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-449000360, 09-255897966

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စက္ႏွင့္ စက္အပုိပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား

Share This Page