သီးသန္႔ (ကုိေနလင္းထြန္း)

ကားအလွဆင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကားအလွပစၥည္းဆိုင္

Address :အုန္းေတာလမ္း၊ ဘုရားလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊ဘားအံ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-5661729, 09-425042590, 09-791339825

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကားအလွဆင္ပစၥည္း လက္္လီလက္ကားအေရာင္းဆိုင္

Share This Page