ေနတုိး

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :လမ္းမႀကီးလမ္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕သစ္၊ဘားအံ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-425001027, 09-780403745

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးအစာႏွင့္စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး