ဘုရင့္ေနာင္ သကၤန္းတိုက္

သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ င/၅၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ျမဝတီ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 058-50723

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • သကၤန္းပရိကၡရာ၊ နိဗၺာန္ကုန္မ်ဳိးစံု လက္လီလက္ကား ရရွိႏုိင္ပါသည္။