ဇင္ေယာ္

မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဦးမင္းေအာင္တာယာဆိုင္အနီး၊ (၅)ရပ္ကြက္၊မဝတီ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 058-51319, 09-784537549, 09-425050580

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကြန္ပ်ဴတာစာစီ၊ ဓာတ္ပံု၊ မိတၱဴ၊ ယပ္ေတာင္ ႏွင့္ ဖိတ္စာလုပ္ငန္း

Other Business Categories

  • ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း