မင္းျပည့္စံုကုမၸဏီလီမိတက္

ဓာတ္ေငြ႕ (လုပ္ငန္းသံုး၊ေဆး႐ံုသံုး)

Slogan :

Address :အမွတ္ ၆၄၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-788881121, 09-5670647

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္တြင္း မီးဖုိေခ်ာင္သံုးဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈသံုး ဂက္(စ္)ေရာင္းဝယ္ေရး