သံလြင္

စားေသာက္ကုန္မ်ား

Address :အာရွလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ျမဝတီ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-799577774, 09-799577773

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပင္လယ္စာမ်ဳိးစံု လက္လီလက္ကားျဖန္႔ခ်ိေရး

Share This Page