ပါ၀ါ

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၄၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊မဝတီ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 086-9284598, 09-5026848, 058-51300

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • အိမ်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး

Share This Page