စိုးေလး

အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း

Slogan :

Address :အမွတ္ စီ/၉၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-449006502, 09-791856568

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စတီး၊ သံပန္း၊ သံတံခါး၊ အလူမီနီယံ၊ အမိုးဒိုင္း၊ လိပ္တံခါးတပ္ဆင္ေရး