ကမ႓ာသစ္

ကားတာယာ၊ ကၽြတ္ႏွင့္ ဘီးေခြေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အာရွလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-444429743, 09-425037222

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ေလထိုးသည္။
  • ေလထုိး၊ ကၽြတ္ဖာအျမန္ႏွင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္ လဲေပးသည္။