ေရႊမီဇန္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :အမွတ္ ဂ/၇၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ေဘး၊မဝတီ

State :: ကရင္ျပည္နယ္

Phone :: 09-791856373, 09-792004821

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဘယေဆးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသံုးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္

Share This Page