ဝဏၰ(ကို)

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ေ႐ႊ/၇(က)၊ ေ႐ႊေတာင္ရပ္ကြက္၊လိြဳင္ေကာ္

State :: ကယားျပည္နယ္

Phone :: 09-5601206, 083-21206

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိႏိုင္ပါသည္။

Share This Page