ဒို႔ေခတ္

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :ပေဒသာလမ္း၊ ဓမၼာ႐ံုလမ္း ေထာင့္၊လိြဳင္ေကာ္

State :: ကယားျပည္နယ္

Phone :: 09-429312288, 083-2222007

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းအေရအတြက္ မ်ားမ်ားယူလွ်င္ လိြဳင္ေကာ္မွာဆို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေပးသည္
  • ပစၥည္းပ်က္လွ်င္လည္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ျပင္ေပးသည္
  • ပစၥည္းမွန္ေစ်းမွန္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေပးသည္

Share This Page