ခန္႔ေမာင္ေမာင္စိန္

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :နဂါးႏွစ္ေကာင္ဟိုတယ္ႏွင့္ ဘဆန္းပရိေဘာဂၾကား၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ျမစ္ႀကီးနား

State :: ကခ်င္ျပည္နယ္

Phone :: 09-774052433, 09-2401224, 09-752471224

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Hello Tissue , Clean Tissue , Clean အိုးတိုက္ ၊ တိပ္မ်ဳိးစံု ၊ OK ပ႐ုတ္လံုး ၊ ပူေပါင္းလွ ၊ သေရကြင္းစံုု ၊ကြ်တ္ကြ်တ္အိတ္မ်ဳိးစံု ၊ ပလပ္စတစ္ ၊ ဆိုင္ကယ္ႀကိဳးဆိုဒ္စံု ၊ ပီနံအိတ္ ၊ မိုးကာ ၊ မီးခ်ဳပ္မိုးကာ၊ အေအးဆိုင္သံုးပိုက္၊ ထမင္းဘူး၊ ဇြန္း ၊ တစ္ခါသံုးခြက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိနိုင္ပါသည္။

Share This Page