ေအာင္

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၄၃၁၊ ေ႐ႊေညာင္ပင္ရပ္ကြက္၊မစ္ႀကီးနား

State :: ကခ်င္ျပည္နယ္

Phone :: 09-781653634, 09-441307700

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အိ္မ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။
  • လက္လီ၊လက္ကား ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page