ခိုင္ခန္႔ၿမဲကုမၸဏီလီမိတက္

ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား

Slogan :

Address :အကြက္ ၃၅၈၊ ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းေ႐ွ႕ကြက္သစ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးရပ္ကြက္၊မစ္ႀကီးနား

State :: ကခ်င္ျပည္နယ္

Phone :: 09-259109258, 09-47000643

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Ready Made ကြန္ကရစ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ Centrifugal Prestressed နည္းစနစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ 7m,8m,9m,10m,12m ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ား ကို ရရွိနိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား