ေစာျမင့္(ကို)

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Slogan :

Address :ကမ္းနားလမ္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊ဗန္းေမာ္

State :: ကခ်င္ျပည္နယ္

Phone :: 09-47025887, 09-962021813

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။

Other Business Categories

  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား