Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

ေရႊပဒုမၼာ (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၅၈၁/၆၁၄၊ ဗန္းေမာ္အတြင္းဝန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-455344411, 09-455344422

Sky Hotel (ဟိုတယ္မ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း၊ ေရႊကမ္းသာယာအိမ္ရာ၊ သမကုန္းအဝိုင္းအနီး၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421026333, 01-9648148

Awei Metta Resort (ဟိုတယ္မ်ား)

ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းလမ္း၊ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-258882020, 09-448940215, 09-250294669, 09-451742855, 09-459932055

Awei Metta Yangon (ဟိုတယ္မ်ား)

ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းလမ္း၊ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3687799, 01-3684462, 01-3687703

Eastern Myanmar (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၂၁/ေအ၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3685044, 09-777739991, 09-777739992

ၾကာပန္း (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၁၅၊ ပီမိုးနင္းလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421063919, 09-784378136, 09-962762608, 09-774128479

Memories Group [Reservation Office] (ဟိုတယ္မ်ား)

ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းလမ္း၊ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3687703, 09-250294669, 09-459932055