Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေငြစံရိပ္ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၀၀၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420725010

ေရႊျမန္မာ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

ဧရာဝတီလမ္း၊ စြယ္ေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797721127, 09-5019299

တက္သစ္စ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅/၆၈၈၊ အခန္း ဘီ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43045744

ရတနာ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၆ မွ ၁၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-979422900

ေအာင္ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ပ/၁၅၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49207046, 09-8628896

လြင္ (ကို) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁၇၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420750924

ဝင္းကမ႓ာ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၀/၃၁/၃၂၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420767707, 09-691929493