Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေက်ာ္စိုးႏိုင္ (ဦး) + ယုယုေဝ (ေဒၚ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-770055963

မိုးမခ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

သီရိၿမိဳင္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မေဈးရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

057-75136, 09-253396913, 09-692449060

ေငြခ်စ္ (ကို) + ျမင့္ျမင့္ေမာ္ (မ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈးရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

057-75120, 09-794798361

စိုးေအာင္ (ဦး) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၇၊ ေခမာလမ္း၊ ေအာင္သုခရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

057-75182

တင္သိန္းေဆြ (ကို) + ျမင့္ျမင့္လိႈင္ (မ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

ယုဇနလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈးရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

057-75386, 09-796092070

တင္သိန္းေဆြ (ကို) + ျမင့္ျမင့္လိႈင္ (မ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၃၃၊ ယုဇနလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

057-75386, 09-796092070

သင့္မိတ္ေဆြ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၊ သီရိၿမိဳင္လမ္း၊ ေခမာလမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မေဈးရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-8702112

သန္းသန္းေအး (မ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၃၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေက်ာက္တိုင္ အနီး၊ ၿမိဳ႕မေဈးရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

057-75070, 057-75284