Add your listing here

Results 1 - 10 of 41

(ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၄/၅၉၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ ရထားသံလမ္း အနီး၊ ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-696202470

ဘရားသား (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၁၆၊ ဦးရာဇတ္လမ္း၊ ေလာကမာရဇိန္ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ ရန္ေအာင္(၂)ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-250805035

ခ်န္ပီယံလိဂ္ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၁၁/၁၆၊ (၂)လမ္း၊ ေရႊခီ်ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-26614

Ever Right (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၉/၁၆၊ ပန္းခင္းလမ္း၊ ကုန္းျမင့္ေက်းရြာ၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-420755767, 09-779799707

Ever Shine (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၁၁/၅၃၊ ဘုရားလမ္း၊ ရန္ေအာင္(၁)ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-420768722, 09-420749805

Ever Shine (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၇၊ ဦးရာဇတ္လမ္း၊ ေလာကမာရဇိန္ဘုရား၊ ရန္ေအာင္(၂)ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-23230

လွမင္း (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၂/၁၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ သေျပလွေက်းရြာ၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-250911056

Jin Top (ဆံသဆိုင္)

(၉)လမ္း၊ ေရႊခီ်ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

09-253017907, 09-691949533

ကိန္း (ကို) (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၆/၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊခီ်ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-22428, 09-799212177

ကတ္ေၾကး (ဦး) (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၆၂၊ (၉)လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-26647, 09-254573660