Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

Good (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၃၄၊ ျပည္ေထာင္စု(၁)လမ္း၊ ဗႏၶဳလရပ္ကြက္၊ ေမာေတာင္ေက်းရြာ

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ညီညီေက်ာ္ (ကို) (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၄၉၊ မဂၤလာၾကီး(၂)လမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250837110

ၿဖိဳးသဇင္ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၅၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္၊ ေမာေတာင္ေက်းရြာ

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250618785

စိုင္းျမင့္ေအာင္ (ဦး) (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၁၉၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ္ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422212581

႐ိႈင္း (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၂၀၊ သုခလမ္း၊ ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250247635

သစၥာေမ (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၁၇၊ မဂၤလာၾကီး(၁)လမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250247837

တင္ျမင့္ေအာင္ (ကို) (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၂၃၊ ေရႊလိပ္ျပာကမ္းနားလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250335734

ထြန္းထြန္း (ကို) (ဆံသဆိုင္)

အမွတ္ ၂၊ မဂၤလာငယ္လမ္း၊ ရဲစခန္း အနီး၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး