Add your listing here

Results 91 - 100 of 546

အင္ႏိုင္ (ကို) + စန္းစန္းယု (မ) (ျပည့္စံု) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၊ ကမ္းနားလမ္း၊ နာရီစင္လမ္း ေထာင့္၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41484

အင္စြီး (ဦး) + သင္း (ေဒၚ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၅၊ ဂုဏ္႐ံုလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8762835, 09-254460356

JK [U] (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၀၊ ထားဝယ္စုမီးသတ္လမ္း၊ မီးသတ္ ေဘး၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761997, 059-42204, 059-41695

ကရဝိတ္ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၊ စပါးေရႊဝါလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42341, 09-790191261

ေကာင္း (ဦး) + ယု (ေဒၚ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၄၊ ေနာက္လယ္(၄)လမ္း၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း ေထာင့္၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42851, 09-8761377

ခိုင္ခိုင္ဦး (ေဒၚ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၇၊ သာေကတလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-259256217

ခိုင္သဇင္ (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ ကမ္းနားလမ္း၊ တလိုင္းစုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49231767, 09-421263877

ခိုင္ (မ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၇၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(၂)လမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790190504, 09-773301425

ခင္ေဌး (မ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၈၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250948452

ခင္ခင္စိမ္း (မ) (ကုန္စံုဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၅၃၊ ႐ံု-(၃)၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊ အေနာက္ဘက္တန္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8762543