Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းထုတ္လုပ္မႈဌာန

ေဈးလမ္း၊ ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49899043

ျမန္မာ့႐ုပ္/သံထပ္ဆင့္လႊင့္စက္႐ံု

ေဘာလံုးကြင္းလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422225731

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-55020

ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-55016

ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

ေရတြင္းေတာင္လမ္း၊ ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-55035

ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန

မဂၢင္လမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-55019

ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

အမွတ္ ၁၄၊ က်န္းမာေရးလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-55036

ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန

က်န္းမာေရးလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49898285, 059-55039

ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရင္းေဆးကုဌာန

မဂၤလာၾကီး(၁)လမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422472538, 059-55043