Add your listing here

Results 1 - 10 of 20

တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႔(၅)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သိမ္ကုန္းကြက္သစ္ရပ္၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30375

အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမွဳသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္း

မိဳ႕ပတ္လမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30278

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန(ဆည္ေျမာင္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30308

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ မင္းတပ္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးနယ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30187

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ မင္းဘူးသစ္ထုတ္လုပ္ေရးေဒသ၊ ေစတုတၱရာနယ္

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ႐ြာသစ္ရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30334

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သစၥာလမ္း ေထာင့္၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30111, 061-30222

အမွတ္(၁၂၄)သစ္စက္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30240

ဆိပ္ျဖဴဘူတာ

မိဳ႕ပတ္လမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန(ၿမိဳ႕နယ္)

ရတနာလမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30320

တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်တ္ေရးစီမံခ်က္

ပတၱျမားေဈး အေနာက္ဘက္၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-254272408, 09-970417360