Add your listing here

Results 71 - 80 of 252

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ဗန္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ သာစည္ရပ္ကြက္၊

ဗန္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-50075

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန(ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

၂၈လမ္း၊ ၇၆လမ္း ႏွင့္ ၇၇လမ္း ၾကား၊ စိတၱရမဟီရပ္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4036935, 02-4039096

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန(ခ႐ုိင္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21157

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(ခ႐ုိင္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ တပ္ဦးသီတာရပ္ကြက္၊

ကေလး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

073-21142, 073-21414

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(ခ႐ုိင္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

073-40261, 073-40268

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန(ခ႐ုိင္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

႐ံုးေပါင္းစံုလမ္း၊ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊဘို၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-21350, 075-21089

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန(ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မေဈး အေရွ႕ဘက္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

061-50765

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန(မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

႐ုံးႀကီးလမ္း၊ နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-23050, 064-23117

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ နတ္ႀကီးကုန္းရပ္ကြက္၊

မိုးေကာင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-40114

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (မိုုးညွင္း ၿမိဳ႕နယ္) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ပင္လံုလမ္း၊ အေရွ႕စုရပ္ကြက္၊

မိုးၫွင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-60009, 074-60021