Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

ေအာင္ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

ဒညင္းကုန္းလမ္း၊ ဒညင္းကုန္းလမ္းဆံု၊ ဒညင္းကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-788799909, 09-250043877, 09-975632434

မင္းဓမၼ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

မင္းဓမၼလမ္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450040685, 09-5202050

နန္းေတာ္ဝင္ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

မင္းဓမၼလမ္း၊ ႀကိဳ႕ကုန္း(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425011132, 09-263688546

ႏြယ္နီႏွင္း (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၆၅/၃၆၇၊ မင္းဓမၼလမ္း၊ ႀကိဳ႕ကုန္း(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795516396, 09-43207593

ျဖဴျဖဴေဖြး (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

မင္းဓမၼလမ္း၊ ႀကိဳ႕ကုန္း(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-454479611, 09-61213767, 09-968345358

Snow Orchid (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

မင္းဓမၼလမ္း၊ ႀကိဳ႕ကုန္း(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425320534, 09-456433680, 09-777230332

ယု (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

မင္းဓမၼလမ္း၊ ႀကိဳ႕ကုန္း(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43122015, 09-773799938, 09-448047952

မ်ိဳးႀကီး (ကို) + သန္းသန္း (မ) (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

ဒညင္းကုန္းလမ္း၊ ဒညင္းကုန္းလမ္းဆံု အနီး၊ ဒညင္းကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425324225, 09-258333306

ရဲဇာနည္ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

မင္းဓမၼလမ္း၊ ေတာ္ဝင္လမ္း ေထာင့္၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-49582390, 09-5063463, 09-5063464, 01-656133, 09-73046787