Add your listing here

Results 41 - 44 of 44

မိုးေကာင္းကင္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49588353

ေရႊဟသၤာ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခ အနီး၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5200617, 042-2042322

သီရိေဝ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-42234, 042-42158, 09-49734752, 09-422508845~6

ဇာနည္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422468284, 09-422500617