Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေအးခ်ိဳ (မ) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ၿမိတ္႐ိုးရာ))

ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေပၚဦးလမ္း ေထာင့္၊ ေဇယ်ာသီရိ (၃)၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422211126

ေအးဝါ (ေဒၚ) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ၿမိတ္႐ိုးရာ))

အမွတ္ ၂၃၃၊ ဘိုတာရာလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-259916912, 09-798454471

ဝင္းႏိုင္ (ဦး) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ၿမိတ္႐ိုးရာ))

အမွတ္ ၁၆၆၊ ပုလဲလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422196162

You & Me (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ၿမိတ္႐ိုးရာ))

ေရႊျပည္တန္လမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အသစ္)၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-788883773, 09-427770957