Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

လပြတၱာတိုးေအာင္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

တုိက္ ၂၄၊ အခန္း ၀၀၁၊ ပိေတာက္လမ္း၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာ

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73047389, 09-263350309

ျမနန္း (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

အမွတ္ ၈၈၅၊ ကြမ္အက္သားမင္းသားလမ္း၊ (၈၉)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-979788766, 09-799612500

ရွမ္းမေလး (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

တိုက္ ၁၇၊ အခန္း ၀၀၂၊ (၂)လမ္း၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာ၊ ေအဘေလာက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-762080355, 09-762157541

ေရႊေမာင္ေမာင္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

တိုက္ ၉၊ အခန္း ၀၀၃၊ ေျမညီထပ္၊ (၆)လမ္း၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာ၊ ေအဘေလာက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250240715, 09-254498524

စိုးၫြန္႔ (ဦး) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

အမွတ္ ၉၄၃/ဘီ၊ ေငြဇင္ေယာ္လမ္း၊ (၈၈)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420175854, 09-73122792