Add your listing here

Results 1 - 10 of 12

အန္တီႀကီး (ထမင္း) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္ အတြင္း၊ ေတာမရြာ၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33052368

ျမစိမ္းေရာင္ဥယ်ဥ္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ျမသီတာလမ္း ေထာင့္၊ တ႐ုတ္စုရပ္ကြက္၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-971391536, 09-798791248

နန္းၿမိဳ႕သူ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-440848115

နန္းေတာ္ႀကီး (ထမင္း) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ေပၚေတာ္မူရပ္၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402633462

ညီလင္း(ထမင္း) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33581140

ပန္းသံုးခိုင္ (ထမင္း) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္ အနီး၊ ေတာမရြာ၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-91015007

ဖိုးလျပည့္ (ထမင္း) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕သာကုန္း႐ြာ၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-91032283, 09-402684332

ပြင့္သစ္ေအာင္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-792424777

ေ႐ႊရတနာ(ထမင္း) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ တ႐ုတ္စုရပ္ကြက္၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-40239, 09-91029353

ေဆြလိွဳင္ထူး (ထမင္း) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

စဥ့္ကိုင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402570452