Add your listing here

Results 31 - 40 of 421

စံမတူ(မုန္႔တီ) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး အနီး၊ မင္းကြန္း႐ြာ၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-31659789

စက္ညိဳ(ေဒၚ) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

မႏၲေလး-မံု႐ြာလမ္း၊ မန္က်ည္းစဥ္ရပ္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

072-22550

စိတ္ႀကိဳက္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

အမွတ္ ၅၉၊ (၃၇)လမ္း၊ (၇၅)လမ္း ေထာင့္၊ စၾကာႏြယ္စဥ္၊

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-786805530, 09-250446622

စိန္တရာ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

အမွတ္ ၄၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အထက(၁)တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400546002

႐ဲွလ္(ဦး)(အာပူ၊ လွ်ာပူ) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

ဆင္ေခါင္းဘုရားလမ္း၊ သီရိမဂၤလာရပ္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

မင္းဘူး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401531201, 09-257809384

႐ွင္ဝိုင္း (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-765265240, 09-791366581

႐ွဳျမင္သာ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အတက္လမ္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၁၇)၊ ဆင္ေခါင္းႀကီး႐ြာ၊

ျပင္ဦးလြင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-782071555, 09-2071555, 09-792071555

‌ေရႊအိ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

အမွတ္ အကြက္-၉၀၃၊ (၇၈)လမ္း၊ သီတာေအး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ေတာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402540186, 09-783490086, 09-798674515

ေ႐ႊလက္ရာ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400023353

ေ႐ႊလက္ရာ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (မုန္႔ဟင္းခါး၊ မုန္႔တီ))

ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတိုက္တန္း၊ မင္းကံႀကီးရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43139962