Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေအာင္သာထြန္း (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၂၊ တာပြန္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36117, 053-36524, 09-5368490

ဖိုးလျပည့္ (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၃၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမၾကီး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43084872, 09-30025774

ျပည္ဟိန္း (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၆၆၊ တာပြန္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36346, 09-5368696

ေအာင္ေငြျပည့္ (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အျပင္သာစည္လမ္း၊ သာစည္ရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36984, 09-793787001, 09-448863632