Add your listing here

Results 1 - 10 of 15

အိအိေထြး (မ) (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၊ ေရႊလိပ္ျပာလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250774627

ခင္႐ႈ (ေဒၚ) (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ စိုက္ပိ်ဳးေရး႐ံုးဆိုင္ခန္း၊ ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49361886

ၾကဴရွင္ (ကို) + သန္းေဌး (မ) (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၇၊ ျပည္ေထာင္စု(၁)လမ္း၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-425013672

ေမာင္လတ္ (ဦး) + ႀကံခ်ဳိ (ေဒၚ) (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ ္ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250837168

ျမေမာ္ႏိုင္ (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၄၊ ေအာင္မဂၤလာေဈး၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422212565

ျမင့္တံခြန္ (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊ သုခလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250335702

ျမင့္သန္း (ေဒၚ) (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ေအာင္မဂၤလာေဈး၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ျမင့္သန္း (ေဒၚ) (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၈၊ မဂၤလာၾကီး(၂)လမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49898367

Naing Group (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၃၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ အေနာ္ရထာရပ္ကြက္၊ ေမာေတာင္ေက်းရြာ

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250335628

စန္းႏု (ေဒၚ) (ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၅၊ ေအာင္မဂၤလာေဈး၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250470486, 09-450470486