Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ေအာင္ေက်ာ္လင္း (ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၃၊ စည္ပင္သာယာလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2021922, 09-403700467

ေအာင္ခ်မ္းသာ (ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၀၇၊ ဘဘလမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401570929, 09-976684876

Binary (ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၁၅)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444005815, 09-450064948

ေမ (ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃-၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗလီတိုက္တန္း၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2215912, 09-256263627

ေငြၾကယ္ (ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ က-၂၀၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၁၅)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2216381, 066-2021312, 09-797786606, 09-962216381

စိန္ (ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္း)

၁၅လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2021748

Zawe (ယပ္ေတာင္လုပ္ငန္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-797190755, 09-699112755