Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေလေျပေအး (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၅/၅၀၀၊ ပဒုမၼာလမ္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43198665, 09-5132626, 09-965132626, 09-789000001, 09-955132626

နတ္သမီးအိမ္မက္ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

(တ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၆/၃၇/၃၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-420497, 067-420428, 09-259253773, 09-789885578

ေႏြဦးစံ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၈၊ သေျပကုန္းေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797897342, 09-784030990

စံပယ္ျဖဴ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၂/၄၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-420831, 09-798264030