Add your listing here

Results 21 - 30 of 33

သိန္းတန္(ဦး) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-60225, 09-456003067

တိုးတိုးလြင္(ကို)+မတင္တင္ဝင္း (အထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-60047, 09-400422507

တိုး(ကို)+မတင္တင္ဝင္း (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၊၁၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-60047

တူးတူးေမာင္(ကို)+မသိန္းသိန္းေဌး (အထည္ဆိုင္မ်ား)

ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-60681, 09-256330770

Top General Trading (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၁၊၈၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2064353, 075-60385, 075-60384

ဝင္းရီ(ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-60596

ရတနာ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း ေထာင့္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-60305

ယဥ္ျမ(မ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၄၊၉၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-258146824

ခိ်ဳခိ်ဳဝင္း(မ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-60276, 09-427083162

ျမင့္ျမင့္စန္း (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေျမာက္ဘက္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ထီးခိ်ဳင္႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-442189163