Add your listing here

Results 1 - 10 of 52

ေအးသန္း (မ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၇/၂၈/၇၃/၇၄၊ ရံု-(ဂ)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49820546

ခ်ိဳခ်ိဳဦး (ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၀၊ ရံု-(င)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-458114283

ေကာင္းေသာ္ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၇၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ သံလမ္း အနီး၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-43122803

ေကာန္ဝုတ္ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

(ခ)-႐ံု၊ အခန္း ၆၆၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255911447

က်င္ပန္း (ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၄၅၊ ရံု-(င)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255911489

မာရီ (မ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

(ဟ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၄၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425358158

မီးငယ္ (မ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ေအ/၇၀၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425328655, 09-255912420

မီး (ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

(ခ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၇/၂၈၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425263398, 09-33342234

မီး (ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၈၊ ရံု-(ဃ)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425358613

မိုးဆန္း (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၊ သီရိရတနာလမ္း၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79473, 09-425365333