Add your listing here

Results 11 - 20 of 51

Austnply Myanmar Pvt Ltd. (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၆၀/၆၁/၆၂/၇၀/၇၁၊ သုခိတာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-796188708

လွပေသာသစ္စက္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၇/ေအ၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5163239

စီးပြားဆက္သြယ္နည္းပညာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၄၇၊ ရတနာလမ္း၊ ရတနာအိမ္ရာ၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-450990, 09-5215629

တံတားေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၃၉၊ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ဦးခ်ိန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-253238106, 09-428014680

Century Rattan (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၈/၁၀/၁၁/၁၄/၁၅၊ သမာဓိ(၂)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-705377, 01-592278

ဂႏၲဝင္အိမ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၁၅၁၊ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425305413, 09-5127462, 09-73137384, 09-777131313, 01-381092

Classita Myanmar Co.,Ltd. [World Full's Mfg Co.,Ltd.] (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၃၅/ေအ၊ ဗန္းေမာ္အတြင္းဝန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254414614, 09-786812852

ပထမ ထာဝရ ကံေကာင္းျခင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၄၃၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ ရတနာအိမ္ရာ၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-764007204, 09-765007206

Greenply Industries [Myanmar] Pvt Ltd. (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၆/၇၊ သုခိတာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-961949964

Heiwa Plastic Co.,Ltd. (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၅၊ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250016268, 09-263731044