Add your listing here

Results 1 - 10 of 24

ASK Adaman Ltd. (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

ဘီအိုစီလမ္း၊ အင္းေလးၿမိဳင္စက္မႈဇုန္၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41854, 059-41566, 09-795309162

လယ္သမားဖိုးရာဇာကုမၸဏီလီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၅၃၉၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5018396

ထူးထူးတိုးအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

ငါးဦးစီး႐ံုးလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42236, 09-5640871

ခိုင္ဇင္ေယာ္ထေရးဒင္းကုမၸဏီလီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၄၄၁၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41162, 059-42692, 09-8760293

ေက်ာ္ေက်ာ္ၿဖိဳးကုမၸဏီလီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၃၊ ပထမလမ္း၊ တလိုင္းစုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41587, 059-41198, 09-49870445

Myanmar New Stars Industry Co.,Ltd. (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ေျမညီထပ္၊ ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49266426, 09-789789411

ေငြပင္လယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

ေနာက္လယ္(၅)လမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5118454, 09-8770563, 09-5640898

Pyi Phyo Tun Int'l Co.,Ltd. (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41764

Super Rocket Trading Co.,Ltd. (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-400888415, 09-789789411

Trade Boss Trading Co.,Ltd. (ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-789789411, 09-49266426