Add your listing here

Results 31 - 40 of 378

တစ္ႏွစ္တစ္ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတတ္ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၃/ဘီ၊ ျမခြာညိဳ(၃)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-428201873, 01-206192

Acheik (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၊ ပင္လံုရိပ္မြန္(၃)လမ္း၊ ပင္လံုရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-967799951

အဓိက (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၅၊ ဗညားဒလလမ္း၊ အရိုးကုန္းရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-294850, 09-5159604, 09-455753308

ဧကရီ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၃၉၊ က်ိဳက္မေရာလမ္း၊ တိုင္းရင္းေဆးရံု အေရွ႕၊ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-30529, 09-5320292, 057-2030529

အလင္း (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၉၂၊ အခန္း ၅၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-242672, 01-383895