Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

HIKARI (ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ား)

ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ အင္ဂ်န္းဒံုးေျမာက္ရပ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-773589177

ခိုင္ (ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ား)

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ လမ္းသြယ္(၂၀) ေထာင့္၊ ေခမာသီရိရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-401807237, 09-951031413

Pris (ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၁၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ တပ္ကုန္းေတာင္ရပ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-790760774, 09-440007181

ေနျခည္ (ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၀၀၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ေျမျမင့္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2520018, 09-400020101