Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

Magnate Group Logistics Co.,Ltd.[MGL] (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

ထားဝယ္ကမ္းလမ္းမႀကီး၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-421143327

Royal Express (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၆၇/ဘီ၊ ပုလဲလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-73207039, 09-452596687

UCL [United Courier Service Co.,Ltd.] (ေခ်ာစာ၊ ေခ်ာထုပ္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၊ ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-789595003, 09-250335003, 09-49874378