Add your listing here

Results 1 - 10 of 35

အလကၤာမုိး (အလွကုန္)

သီရိမာလာလမ္း၊ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း ေထာင့္၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425269271, 09-782725747

ေခ်ာ (မ) (အလွကုန္)

အခန္း ၇၀၊ ရံု-(စ)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425336720

ခ်ိဳရွင္းသန္႔ (အလွကုန္)

အခန္း ၄၄၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-786663761

ကြန္ေအး (ေဒၚ) (အလွကုန္)

အခန္း ၁၆/၂၁၊ ရံု-(င)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-31406553

ႀကဲ (ဦး) (အလွကုန္)

အခန္း ၇၆၊ ရံု-(ဂ)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255703256

လဲ့ (မ) (အလွကုန္)

ဖိုးခ်မ္းသာလမ္း၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255852655

မိႏြယ္ႏြယ္ေအး (အလွကုန္)

ထီးတန္းရုံ-႐ံု၊ အခန္း ၁၃၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-31681518

ငယ္ (မ) (အလွကုန္)

ဖိုးခ်မ္းသာလမ္း၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425264234

ႏြယ္နီ (အလွကုန္)

ဖိုးခ်မ္းသာလမ္း၊ သီရိရတနာလမ္း ေထာင့္၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49820550

ပုလဲ (မ) (အလွကုန္)

အခန္း ၆၇၊ ရံု-(သ)၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255930856